Mange responderte på frelses invitasjonen i møtene i Riga og Jelgava i Latvia!

På bildet: Leder for Frelsesarmeen i Jelgava, Jelena Veselova og hennes trofaste medarbeidere.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte Frelsesarmeen i Riga og Jelgava i Latvia og The New Testament Church i Jelgava fra 1.-2. april 2023. Leder for Frelsesarmeen i Riga er Valerij og Natalia Straykin og i Jelgava er Jelena Veselova leder.

Som kjent er Frelsesarmeens parole: « Soap, soup and salvation». Arbeidet er preget av et stort hjerte for de utslåtte. De når hjemløse med klær, mat og evangeliet. Frelsesarmeen i Riga driver også et rehabiliteringssenter for rusmisbrukere.

Pastor i The New Testament Church I Jelgava er Mark Yakovlev. Denne menigheten har et stort hjerte for å nå ut med evangeliet.

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner frimodig evangeliet i Frelsesarmeen i Riga.
På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner frimodig evangeliet i Frelsesarmeen i Jelgava.

Møtene i Frelsesarmeen i Riga og Jelgava.

På møtene i Frelsesarmeen i Riga og Jelgava forkynte Asbjørn om Guds store kjærlighetsplan ut i fra 1.Mos. 1.27 og Ef.2.10. Alle mennesker er skapt og designet av Gud. Derfor er de verdifulle i Hans øyne. Vi er Hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Vi er skapt i Guds bilde for å dele Hans liv, kjærlighet, plan og hensikt. Derfor er vi uendelig verdifulle for Ham. Og fordi vårt utspring er fra Gud, har vi også en åndelig lengsel etter Ham. Evigheten er lagt ned i alle menneskers hjerter.

Alle religioner har kommet til fordi mennesket lengter etter Gud. Menneskets hovedproblem er at vi er adskilt fra Gud på grunn av syndefallet. Jesus Kristus er det eneste svaret på syndeproblemet. Han døde på korset og sto opp igjen. Jesus betalte straffen for alle menneskers synder og gjenopprettet relasjonen mellom Gud og menneskene. Adam og Eva sitt opprør førte til at menneskene ble adskilt fra Gud, mens Kristus på korset forente Gud og mennesker igjen. Nå kan vi alle bli Guds barn ved troen på Kristus.

På bildet: Mange responderte på frelses invitasjonen i møtene.
På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes og pastor Mark Yakovlev i The New Testament Church i Jelgava.
På bildet: Herlig lovsang i møtet.

Møtet i The New Testament Church i Jelgava.

Søndag ettermiddag besøkte Asbjørn The New Testament Church i Jelgava. Her forkynte han at evangeliet er en stor glede for hele folket ut ifra fra Lukas 2. 8-11: « Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; Han er Messias, Herren.»

Videre forkynte Asbjørn uti fra Ap.gj. 8.5-8: «Filip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Filip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Det ble en stor glede der i byen!»

Evangeliet er en stor glede som skal være hele folket til del og når Filip forkynte Kristus i Samaria, ble det en stor glede i hele byen. Mennesker ble ikke arge eller deprimerte, når Filip forkynte evangeliet, men de ble glade. Slik som Dr. T.L. Osborn har sagt : « You can not preach the good news sad, you can only preach the good news glad.»

Når ufrelste mennesker som har vært bundet i syndens lenker blir frelst og frie, blir de begeistret. Og når mennesker som har vært plaget med sykdom og smerter blir helbredet, blir de glade. Og når religiøse mennesker som har vært undertrykt av lovens formalisme og trelldom får høre evangeliet som setter fri fra fordømmelse, blir de hoppende glade.

På bildet: Denne kvinnen ble helbredet fra rygglidelser etter 25 år med smerter.

I alle møtene ble mennesker frelst og helbredet

Guds store kjærlighet og nåde ble åpenbart i møtene. Som et resultat responderte mange mennesker i hvert av møtene ved å gi seg til kjenne at de ville omvende seg og ta imot Jesus Kristus, som sin personlige frelser og Herre. Syke vitnet også om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager. Her kan spesielt nevnes en kvinne som hadde hatt sterke ryggsmerter i 25 år på grunn av skjev ryggrad. Etter forbønn rettet ryggen seg opp og alle smertene forsvant. Hun ble utrolig glad og takknemlig til Herren (se bildet over).

En mann hadde «likfingre», som var kritthvite på grunn av manglende blodsirkulasjon. Under forbønnen fikk vi se hvordan fargen i huden forandret seg og ble normal. Dette gjorde et overveldende inntrykk på tolken, som fikk se dette underet med sine egne øye. Herren bygger sin menighet i Latvia og Guds rike går frem med kraft!

På bildet: En eldre kvinne jubler av glede etter at hun fikk hørselen tilbake etter forbønnen.

Misjonsturer fremover:

Asbjørn og Gunlaug fortsetter sine misjonsturer til Kroatia, Italia og Latvia . Be sammen med oss om at mange mennesker får høre de gode nyheter, Guds nådes evangelium til frelse og helbredelse. Slik at Guds rike har fremgang og flere menigheter blir etablert

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt (Luk16:9 ). Vi trenger din hjelp til å finansiere menighetsplantingen. Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte misjonsarbeidet så kan du gi din gave til:

Follow Jesus Ministries «Europe»

Bankgiro: 2220 0850258

Vippsnummer: 812539

Tusen takk for din økonomiske støtte og dine forbønner!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes

http://www.followjesus.no

Advertisement