Jesus Kristus bygger sin menighet i Kroatia!

På bildet: Gunlaug og Asbjørn Skjortnes og pastorparet fra The Word of Life Church i Pula, Petar og Kristina Fabijanic.

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes besøkte The Word of Life Churches i Pula, Rijeka og Split i Kroatia fra 17.-27. februar 2023. I Rijeka er de i gang med en menighetsplanting ut ifra hoved menigheten i Pula. Målsetningen med å besøke disse byene, var å forkynne evangeliet om Jesus Kristus og å styrke menighetene i troen. Menighetene som vi besøkte, har en klar visjon om å nå ikke troende med evangeliet og plante flere menigheter. Det er en stor glede for oss å involvere oss i dette arbeidet. Petar og Kristina Fabijanic er pastorpar i The Word of life Church i Pula og Rijeka. Drago og Nena Zrno er pastorpar i The Word of Life Church i Split.

Det var i det samme området Dalmatia, som Titus forkynte evangeliet. Titus var en nær medarbeider til apostelen Paulus og han ble sendt til dette området for å forkynne evangeliet (2.Tim.4.10). Senere vendte Titus tilbake til Kreta, hvor han æres som den første lederen for menigheten på Kreta. Han døde i høy alder etter å ha fullført løpet.

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner evangeliet i The Word of Life Church i Rijeka.

Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse denne uken, var om Guds store kjærlighetsplan ut ifra Ef.2.10. Alle mennesker er skapt og designet av Gud. Derfor er de verdifulle i Hans øyne. Vi er Hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Vi er skapt i Guds bilde for å dele Hans liv, kjærlighet, plan og hensikt. Og fordi vårt utspring er fra Gud, har vi også en åndelig lengsel etter Ham. Evigheten er lagt ned i alle menneskers hjerter.

Alle religioner har kommet til fordi mennesket lengter etter Gud. Menneskets hovedproblem er at vi er adskilt fra Gud på grunn av syndefallet. Jesus Kristus er det eneste svaret på syndeproblemet. Han døde på korset og sto opp igjen. Jesus betalte straffen for alle menneskers synder og gjenopprettet relasjonen mellom Gud og menneskene. Adam og Eva sitt opprør førte til at menneskene ble adskilt fra Gud, mens Kristus på korset forente Gud og mennesker igjen. Nå kan vi alle bli Guds barn ved troen på Kristus.

På bildet: Gunlaug Skjortnes og underviser Guds Ord i The Word of Life Church i Pula.

Gunlaug underviste uti fra 1. Joh. 4. 10. om Guds store kjærlighet til menneskene. Kjærligheten er ikke at vi har elsket Gud, men at Han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Jesus var villig til å dø for meg på korset, når jeg ser det, ser jeg hvor høyt jeg er elsket. Dette avgjør min verdi. Fordi Gud elsket meg først, elsker jeg Ham tilbake. Jeg elsker Gud tilbake ved å tro og handle på Hans Ord. Og ved å elske mennesker, slik som Han bød oss.

Fordi Gud elsker meg, kan jeg godta og akseptere meg selv. Dette gjør at jeg også verdsetter andre mennesker. Mark. 12.31. sier at «du skal elske din neste som deg selv». Først ved å se din egen verdi, at du er høyt elsket av Gud, kan du virkelig verdsette andre mennesker. Når du ser at du er fullstendig tilgitt av Gud på grunn av Jesu forsoning på korset, kan du tilgi deg selv og andre mennesker.

På bildene: Mennesker kom med stor forventning til møtene.

Møtene ble både arrangert i eksterne lokaIer og i menighetenes egne lokaler. I alle møtene omvendte mennesker seg til Herren og mottok Ham som sin personlige frelser og Herre. Mange syke vitnet om momentane helbredelser fra forskjellige sykdommer og plager

Her kan spesielt nevnes: En yngre kvinne tok først imot Jesus som sin frelser og Herre, deretter ble hun momentant helbredet i begge knærne ved forbønn etter mange måneder med sterke smerter.

En kvinne kunne ikke lukke hånda på grunn av leddgikt. Etter forbønnen kunne hun bøye fingrene og lukke hendene, dette skapte stor glede! En annen kvinne vitnet også om helbredelse fra mange år med store leddsmerter og stivhet i ledd, alle smertene og stivheten forsvant under forbønnen. 

En ung kvinne ble helbredet fra ryggsmerter etter skiveutglidning. Hun kunne bevege seg og bøye ryggen fullstendig uten smerter. 

En eldre mann, som har hatt store plager etter borgerkrigen, kom frem og mottok helbredelse i venstre hofte. Alle smertene forsvant. 

To unge gutter ble helbredet fra skader i knærne. En mann kom frem etter møtet og fortalte om at han var blitt momentant helbredet fra en skade i kneet under lovsangen. Han opplevde som en knakelyd og leddet kom på plass. 

Misjonsturer fremover:

Asbjørn og Gunlaug fortsetter sine misjonsturer til Kroatia, Latvia og Italia.

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. (Luk 16:9) Vi trenger din hjelp til å finansiere kampanjene! Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte møtekampanjene så kan du gi din gave til Follow Jesus Ministries» Europe»

Vipps: 628839

Bankgiro: 2220 0850258

Tusen takk for din økonomiske støtte og dine forbønner!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes

http://www.followjesus.no