Møteserie i Kroatia 17.-26. februar 2023.

Vi ser med stor forventning frem mot møtene i Pula, Rijeka og Split i Kroatia fra den 17.-26. februar 2023. Vær med å be om at mange får høre evangeliet, de gode nyheter til frelse, helbredelse og utfrielse og at menighetene vokser og blir styrket I troen. Herren bygger sin menighet i Kroatia. «Men for dere som frykter Mitt navn, skal Rettferdighetens Sol gå opp med legedom under sine vinger «.( Malaki 4:2 ). Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet.❤

Takk for all økonomisk støtte og forbønn! ❤️
Vippsnummer: 628839

I Kristus for de unådde.

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes.

Se også vår hjemmeside:

http://www.followjesus.no