Sterke førjulsmøter i Frelsesarmeen i Riga og Jelgava i Latvia.

Julestemning i Gamlebyen i Riga.

Som kjent er Frelsesarmeens parole: «Soap, soup and salvation». De står i et fantastisk arbeid som når mange hjemløse med klær, mat og evangeliet. Frelsesarmeen i Riga driver også et rehabiliteringssenter for rusavhengige.

Det var en stor gled for Asbjørn Skjortnes i år igjen å bli invitert til å forkynne evangeliet den 17. og 18. desember 2022 i Frelsesarmeen i Riga og Jelgava i Latvia. Dette har nå blitt en årlig juletradisjon. Velery Pavlov er offiser og leder for Frelsesarmeens arbeid i Riga og Jelena Veselova er leder for arbeidet i Jelgava.

Evangelist Asbjørn Skjortnes og leder i Frelsesarmeen i Riga, Velery Pavlov.
Jelena Veselova er leder for arbeidet i Frelsesarmeen i Jelgava.

Lokalene var fylt opp av utslåtte og hjemløse både i Riga og Jelgava og det var en stor forventning og tro til Herren.

Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner frimodig evangeliet i Frelsesarmeen i Riga.

Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse denne helgen, var at Evangeliet er en stor glede for hele folket. Han underviste uti fra Luk. 2:8-11. «Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.»

Videre forkynte han uti fra Ap. gj.8:5-8: «Filip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Filip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Det ble stor glede der i byen.»

Evangeliet er en stor glede som skal være hele folket til del og når Filip forkynte Kristus i Samaria, ble det en stor glede i hele byen. Mennesker ble ikke arge eller deprimerte, når Filip forkynte evangeliet, men de ble glade. Slik som Dr. T.L. Osborn har sagt: «You can not preach the good news sad, you can only preach the good news glad.»

Når ufrelste mennesker som har vært bundet i syndens lenker blir frelst og frie blir de begeistret. Og når mennesker som har vært plaget med sykdom og smerter blir helbredet, blir de glade. Likeledes når religiøse mennesker som har vært undertrykt av lovens formalisme og trelldom får høre evangeliet som setter fri fra fordømmelse, blir de lykkelige. På samme måte kan din aktive tro på Jesus resultere i at du blir frelst, helbredet, løst og utfridd.

Mannen på bildet vitner begeistret om at hans høyre hånd som har vært lam, ble fullstendig helbredet etter forbønn.

Flere har omvendt seg til Herren i disse møtene og vi fikk også høre sterke vitnesbyrd om helbredelser. Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det (Lukas 19.10). Jesus lever og Han viste sin nåde og kjærlighet til mange mennesker i nød.


Asbjørn og Gunlaug Skjortnes vil fortsette sine møter i 2023 i Kroatia, Bosnia Herzegovina og Latvia. Be om en fortsatt stor innhøstning og at menighetene blir styrket i troen til Guds ære!

Vi ønsker alle våre misjonsvenner en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes

http://www.followjesus.no