Herlighet eller erstatning?

1.Kong. 6. 20-23, 28, 30: «Dette rommet, som var tjue alen langt, tjue alen bredt og tjue alen høyt, kledde han med rent gull. Foran det innerste rommet satte Salomo et alter. Det kledde han med sedertre. Salomo kledde huset innvendig med rent gull. Han hengte gullkjeder foran inngangen til Det aller helligste og kledde det med gull. Hele huset kledde han med gull, fra ende til annen. Og hele alteret som sto foran det innerste rommet, kledde han også med gull. I Det aller helligste laget han to kjeruber av oliventre; de var ti alen høye.Han kledde kjerubene med gull. Gulvet i huset dekket han med gull både inne og ute.» (Se også 1.Kong.7.48-50)

I Det Gamle testamentet, bygget Salomo tempelet, Herrens hus. Alle karene i huset var laget av gull. Senere ble karene av gull tatt ut av tempelet, og kong Rehabeam byttet de ut med bronse. Han erstattet ekte gull med bronse. 

2.Krøn.12.9-10: «Så dro egypterkongen Sjisjak opp mot Jerusalem. Han tok alle skattene både i Herrens hus og i kongeborgen. Han tok også gullskjoldene som Salomo hadde fått laget. I stedet fikk kong Rehabeam laget bronseskjold, og han satte høvdingene over livvakten som voktet slottsporten, til å ta vare på dem.»

Legg merke til det som står angående byggingen av Herrens hus. Guds ord sier at det ble utformet i ekte gull. Det var gull tvers igjennom! Bronse var en legering mellom kobber og tinn. Det kunne ligne på gull, men var ikke ekte vare. Kong Rehabeam erstattet alt i tempelet, som var ekte gull, med bronse. I Bibelen symboliserer gull Guds herlighet. 

I mange menigheter i dag har de kristne brakt verdens bronse, en erstatning for Guds herlighet inn i tempelet, i stedet for gull. De har tatt med seg inn verdens underholdning, stand up,humanisme og filosofi i stedet for Guds Ord og Den Hellige Ånds kraft. 

I Den Nye Pakt er det menigheten, som er Herrens tempel, Kristi legeme. Ikke en bygning som er gjort med hender (1.Kor. 3.16, Heb.3.6,). Her finner vi også at lovprisning og tilbedelse skal være uti fra vår ånd og at Gudstjenesten skal være inspirert og fylt av Den Hellige Ånds nærvær (Joh.4.21-24, Ef.5.17-21).

I mange menigheter undervises det ut ifra intellektualisme og fornuft i stedet for åpenbaring av Guds Ord. Da trenger man å lese 1. Kor. 2. 1-5: «Da jeg kom til dere, søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis.  For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft.»

Man snakker om at menighetene må være mer relevant overfor verden. Det er jeg enig i når det gjelder musikkstil og møteform, slik at moderne mennesker kjenner seg igjen i uttrykksformen. Men det er viktig at dette ikke blir en erstatning for Guds nærvær, herlighet og kraft.

Menigheten ble født i Den Hellige Ånds kraft.

Når vi leser Apostlenes gjerninger, ser vi at menigheten ble født i Den Hellige Ånds kraft. Det var en strøm av mirakler som overbeviste verden om at Jesus Kristus lever. Vi har noe bedre å gi åndelig lengtende mennesker enn ritualer med lys, røkelse, vievann, meditasjon eller for den slags skyld, stand up, underholdning, menneskelig visdom og humanisme.

Verden trenger å høre evangeliet om Jesus Kristus. Kraften ligger i å forkynne korsets budskap. 1. Kor. 1.18: «For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.»

Ta miraklene ut av Bibelen, ja da sitter vi til slutt igjen med to tomme permer. Det største underet er at mennesker blir født på ny og blir et Guds barn i kraft av Guds Ord og Den Hellige Ånd. 

Det eneste, som kan forandre Norge, Europa og verden er en frimodig forkynnelse av evangeliet med Den Hellige Ånds overbevisning. Derfor forkynn Korsets budskap rent og klart og Herren vil stadfeste Ordet. 

Mark. 16.20: «Men de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte.» Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️ Se også vår hjemmeside: http://www.followjesus.no