Ha rett fokus!

Vi finner ingen steder i Det Nye Testamentet, hverken i Jesu tjeneste eller hos Apostlene, der de hadde en politisk agenda i sin formidling av evangeliet. Selv når disiplene forsøkte å få Jesus til å bli involvert i politikk angående gjenopprettelsen av riket for Israel, svarte Jesus dem tydelig og klart:

«Det er ikke deres sak å kjenne tider eller stunder som Faderen har underlagt sin egen myndighet. Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ender» ( Ap.gj.1.6-8 ).

Jesus var opptatt av å formidle til sine disipler at deres prioritering ikke skulle være den politiske situasjonen i Israel, men å bli utrustet med kraft fra Den Hellige Ånd, slik at de kunne være effektive vitner, for å nå mennesker med evangeliet. Så la oss ha det samme fokuset som Jesus formidlet til sine disipler.

Når har vi tenkt å prioritere misjonsbefalingen istedenfor å stadig søke nye » kick» og åndelige opplevelser. Tenk om vi kunne drive både indre og ytre misjon, bli produsenter i stedet for konsumenter.

Jesus har ikke gitt oss misjons «anbefalingen» men befalingen. Når du er blitt døpt i Den Hellige Ånd og ikledd Guds kraft, er du et kvalifisert vitne. Den Hellige Ånds overbevisning vil følge ditt vitnesbyrd. La Kristi kjærlighet virke igjennom deg. Ha en velsignet dag! 😊❤️ ( Matt 28:18-20. Mark 16:17-20. Luk 10:2 ). Se også vår hjemmeside: http://www.followjesus.no