Du er ikledd rettferdighetens kappe!

«Jeg vil glede meg stort i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud. For Han har kledd meg i frelsens festklær, i rettferdighets kappe har Han hyllet meg, slik brudgommen pryder sitt hode, som presten, slik bruden smykker seg med sine juveler» (Jesaja 61.10).

Vet du hvorfor mennesket først ble kledd med kjortler av skinn? Det var Gud selv som kledde dem. Han fant Adam og Eva, som hadde gjemt seg mellom trærne i hagen, fordi de var redde for Gud. I sin syndebevissthet erkjente de at de var nakne og at Guds herlighet, som hadde vært deres kledning, nå var borte. Derfor drepte Gud et dyr for å kle Adam og Eva med skinnet (1.Mos.3.21).

Et dyr måtte dø og dets blodige skinn ble deres kledning. Dette symboliserer Jesu blod som dekker deg når Han ble ditt brennoffer (3. Mos.1:6).

Guds Lam tok ikke bare bort dine synder. Han gav deg også Sin egen rettferdighet. Du er rettferdiggjort ved Hans blod. Gud har ikledd deg rettferdighetens kappe, som ble betalt av Jesus på korset.

Ditt indre menneske er ikledd Kristi rettferdighet.

Her taler vi ikke om en fysisk kappe gjort av tøy, men om rettferdighetens kappe. Den har bekledd vår ånd, vårt indre menneske, når vi ble født på ny.

Den samme rettferdighetsbevisstheten var over Jesus når Han truet vinden og sjøen, og det ble en mektig stillhet (Matteus 8:23-27). Og når helbredelse og befrielse strømmet fra Jesus til de syke og bundne. Likeledes når Han vekket Lasarus opp fra de døde (Joh. 11.38-44).

Når du blir klar over din rettferdighet på grunn av Jesu blod, vil du se fruktene av dette. Mirakler vil skje foran dine øyne. Guds favør og nåde vil være over ditt liv. Ditt liv blir en velsignelse for andre mennesker. Det er ikke din egen rettferdighet, men Jesu rettferdighet, som du har ikledd deg, som tiltrekker deg alle Guds velsignelser.

Vær bevisst at du er ikledd Kristi rettferdighetskappe hver dag. Han dekker deg fra hodet til tærne med sin rettferdighet. Slik Han er nå, slik er du i denne verden. (1 Joh. 4:17).

Du vil se manifestasjonene av velsignelser og helse, helhet, beskyttelse og fremgang som kappen tiltrekker seg. Fryd deg i dag over din rettferdighet i Kristus. Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️ Se også vår hjemmeside: http://www.followjesus.no

 

Advertisement