Menigheter i Kroatia ble styrket i troen!

På bildet : Asbjørn og Gunlaug Skjortnes i Amfiteateret i Pula

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes besøkte The Word of Life Churches i Dubrovnik, Pula og Split i Kroatia fra 1.-9. oktober 2022. Hensikten med besøket var å forkynne evangeliet slik at mennesker kom til tro og å styrke menighetene. Menighetenes visjon er å nå ikke troende med evangeliet og plante flere menigheter. Det er en stor glede for oss å involvere oss i dette arbeidet.

Det var i det samme området Dalmatia, som Titus forkynte evangeliet. Titus var en nær medarbeider til apostelen Paulus og han ble sendt til dette området for å forkynne evangeliet (2.Tim.4.10). Senere vendte Titus tilbake til Kreta, hvor han æres som den første lederen for menigheten på Kreta. Han døde i høy alder etter å ha fullført løpet.

Neno og Jelica Stankovic er pastorpar i The Word of Life Church i Dubrovnik i Kroatia og har også ansvaret for menighetsplantingene i Trebinje i Bosnia – Herzegovina og i Ploce i Kroatia. Dette er menighetsplanting som vi støtter økonomisk

Petar og Kristina Fabijanic er pastorpar i The Word of life Church i Pula. Drago og Nena Zrno er pastorpar i The Word of Life Church i Split.

På bildet: Asbjørn og Gunlaug Skjortnes og pastorparet fra The Word of Life Church i Split; Nena og Drago Zrno

Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse var at evangeliet er en stor glede for hele folket , fra Lukas 2. 8-11 : « Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; Han er Messias, Herren.» og

Ap.gj. 8.5-8: «Filip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Filip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Det ble en stor glede der i byen!»

På bildet : Evangelist Asbjørn Skjortnes og pastor Petar Fabijanic forkynner evangeliet i Pula.

Evangeliet er en stor glede som skal være hele folket til del og når Filip forkynte Kristus i Samaria, ble det en stor glede i hele byen. Mennesker ble ikke arge eller deprimerte, når Filip forkynte evangeliet, men de ble glade. Slik som Dr. T.L. Osborn har sagt : « You can not preach the good news sad, you can only preach the good news glad.”

Når ufrelste mennesker som har vært bundet i syndens lenker blir frelst og frie, blir de begeistret. Og når mennesker som har vært plaget med sykdom og smerter blir helbredet, blir de glade . Og når religiøse mennesker som har vært undertrykt av lovens formalisme og trelldom får høre evangeliet som setter fri fra fordømmelse, blir de hoppende glade.

På bildet: Gunlaug Skjortnes og pastor Drago Zrno underviser Guds Ord i Split.

Gunlaug underviste fra Johannes 5. 1-12 om mannen ved Betesda dam. Betesda betyr barmhjertighetens hus. Den lamme mannen hadde ventet i 38 år på sitt mirakel. Når Jesus kom til ham, helbredet Han mannen og gjenopprettet hans liv.

Dakes Reference Bible definerer barmhjertighet som: «… når en mor tar barnet sitt inntil seg uten reservasjon. Guds barmhjertighet er en bevegelse fra det innerste ved synet av noen i lidelse og nød, det leder til en opprørende følelse som resulterer i handling, for å bringe befrielse og hjelp til mennesker i nød. Guds barmhjertighet leder alltid til handling når den ser mennesker i nød og lidelse. Den vil lindre smerten og helbrede dem.»

På bildene: Mennesker kom med stor forventning til møtene

I alle møtene omvendte mennesker seg til Herren og mottok Ham som sin personlige frelser og Herre. Syke vitnet også om momentane helbredelser fra forskjellige sykdommer og plager

Her kan spesielt nevnes en eldre kvinne, som hadde hatt store ryggsmerter i 10 år. Hun vitnet om at ryggen rettet seg opp og alle smertene forsvant og hun ble momentant helbredet etter forbønnen (se bildet over).

En yngre kvinne vitnet om helbredelse fra konstante smerter i rygg og hofte etter en bilulykke for 2 år siden. Etter forbønnen forsvant alle smertene og hun ble momentant helbredet (se bildet over).

En mann som hadde vært svært tungpusten, vitnet om at han klarte å puste normalt etter forbønnen. En annen mann fikk hørselen igjen etter forbønnen. En eldre kvinne gikk hjem uten å behøve krykkene hun kom med.

Misjonsturer fremover:

Asbjørn og Gunlaug fortsetter sine misjonsturer til Kroatia, Bosnia- Herzegovina, Montenegro, Latvia og Polen.

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. ( Luk 16:9) Vi trenger din hjelp til å finansiere kampanjene! Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte møtekampanjene så kan du gi din gave til Follow Jesus Ministries ” Europe”

Vipps: 628839

Bankgiro: 2220 0850258

Tusen takk for din økonomiske støtte og dine forbønner!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes

http://www.followjesus.no

Advertisement