Møteserie i Dubrovnik, Pula og Split i Kroatia fra den 1.-9. oktober 2022.

På bildet: Gunlaug og Asbjørn Skjortnes.

Vi ser med stor forventning frem mot møtene i Dubrovnik, Pula og Split i Kroatia fra den 1.-9. oktober 2022. Vær med å be om at mange får høre evangeliet, de gode nyheter til frelse, helbredelse og utfrielse og at menighetene vokser og blir styrket I troen. Herren bygger sin menighet i Kroatia. “Men for dere som frykter Mitt navn, skal Rettferdighetens Sol gå opp med legedom under sine vinger “.( Malaki 4:2 ). Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet.

Takk for all støtte og forbønn! 😊❤️
Vippsnummer: 628839

I Kristus for de unådde.

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes.
Se også vår hjemmeside: http://www.followjesus.no

Advertisement