Nå er tiden inne for Europa!

Et syn om endetidens vekkelse og innhøstning i Europa!

I 1978/ 79 var jeg elev ved Troens Bevis Bibel- og Misjonsinstitutt i Sarons Dal. Aril Edvardsen sin klare og fokuserte visjon om å nå de unådde med evangeliet, ble en avgjørende inspirasjon for meg til å nå ut med evangeliet. Fra 1984-1989 reiste jeg ofte til Danmark for å ha teltkampanjer og vekkelsesmøter i ulike kirkesamfunn, spesielt betjente jeg Apostolsk Kirke. Det var en rik tid der mange mennesker ble frelst og helbredet og menighetene ble styrket i troen.

Siden den gang har jeg forkynt evangeliet i en rekke land spesielt i Øst Europa. Her kan nevnes; Latvia, Litauen, Estland, Ukraina, Russland, Romania og Belarus. I tillegg har jeg reist i land som Tyskland, Belgia, Frankrike, Kroatia, Bosnia Herzegovina og India. Fokuset har alltid vært å forkynne evangeliet blant de unådde og inspirere til menighetsplanting.

Under tiden i Danmark hadde jeg et syn. Anledningen til at jeg har holdt så lenge tilbake med å dele det, er at jeg først nå opplever at tiden er moden for det.

Joel 3:1 sier at: «Deretter skal det skje at Jeg skal utøse Min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn ha syner.»

22.01.1989. var jeg en ung mann på 30 år og hadde følgende syn, som jeg her vil dele. Jeg hadde fått lånt en hytte utenfor Dronninglund i Danmark for å søke Guds plan, vilje og hensikt for det kommende året for mitt liv og tjeneste. Etter noen dager i bønn og innvielse, idet mine knær berører gulvet, åpner himmelen seg og jeg ser følgende:

Jeg ser den herliggjorte Kristus reise seg fra Guds trone. Han var kledd i fotsid kjortel og var om bundet med et gullbelte om brystet. Hans hode og hår var hvitt som ull, så hvit som snø og hans øyne var som luende ild. Føttene hans var som fint kobber, som om det var glødet i en smelteovn, og røsten hans bruste som av mange vann ( Joh. Åp. 1:13-15 ).

Jesus hadde reist seg fra sin trone. Han hadde en kongestav, septer, i sin høyre hånd, som pekte ned mot jorden. Så hørte jeg på et fremmed språk en befalene røst og befalene ord, med autoritet. Når jeg hørte disse ordene forandret synet seg og jeg så jordkloden. Jeg kom nærmere og nærmere til jeg så byene i Vest Europa.

Jeg så en skare av yngre mennesker, som forkynte evangeliet på gatene og i parkene. Jeg så også noen middelaldrende og eldre, men det var en overvekt av de unge. Det var som en hær av ungdommer.

Når hjertet mitt spurte hvorfor en yngre generasjon, talte Herren salme 110 vers 2–3: « Herren skal rekke ut Din styrkes stav fra Sion. Du skal herske i Dine fienders midte! Villig kommer Ditt folk på Din veldes dag. I hellig skrud, fra morgenrødens skjød, har Du Din ungdoms dugg.» Når jeg kom enda nærmere var jeg inne i korridorer på institusjoner og sykehus og hørte: «Vær helbredet i Jesu navn, vær fri i Jesu navn». Og institusjonene og sykehusene ble tømt.

Mange løftet hendene i glede og begeistring og jeg så en stor innhøsting av mennesker. Jeg så også en voldsom motstand og forfølgelse og hat mot evangeliets kraft. Midt i denne forfølgelsen og innhøstningen, revnet skyene og jeg så Kristus komme på skyen for å hente sin brud. Det var det siste jeg så.

Ut ifra dette synet, tror jeg at vi står overfor en stor innhøstning av mennesker i Europa. Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene. Ønsker alle en velsignet sommer! 😊❤️ Se også vår hjemmeside: http://www.followjesus.no

Advertisement