Hva med Sodoma og Gomorra?

Når du tenker på fortellingen om Sodoma og Gomorra i 1.Mos.kapittel 18 og 19, hva tenker du da? Jeg vokste opp, som mange andre i min generasjon, med å gå på søndagsskole. Det var mye positivt med det, men ikke alle sangene vi lærte var like gjennomtenkte.

Husker spesielt en sang, som gikk slik: «Vær forsiktig lille øye hva du ser, vær forsiktig lille øre hva du hører, vær forsiktig lille munn hva du sier, for vår Fader over der, ser ned på jorden her. Vær forsiktig ….». Dette må ha gjort så uutslettelig inntrykk på meg, at jeg fortsatt husker sangen! Sangen gav et fullstendig feil Gudsbilde. Den fremstilte en Gud som overvåker deg med kun en hensikt, å finne feil hos deg for å straffe deg.

Sannheten er at Gud ikke var ute etter å dømme folket i Sodoma og Gomorra. Han var ikke på jakt etter synd. Han var faktisk på jakt etter rettferdighet. Hvis Guds hensikt var å dømme og straffe synden, ville han ikke ha tillatt noen å stoppe seg. Men tvert imot, så involverte Han Abraham i Sine planer for å finne en løsning. Gud var på desperat jakt etter å finne en rettferdig.

Abraham spurte Gud om Han ville ødelegge Sodoma hvis Han kunne finne 50 rettferdige mennesker der. Guds svar var:” Hvis jeg finner femti rettferdige i byen, da skal jeg skåne hele stedet for deres skyld “(1. Mosebok 18.26). Abraham spurte på nytt Gud om Han ville ødelegge byen hvis det bare var 45 … 40 … 30 …. eller 10 rettferdige. Og hver gang var Guds svar at Han ville spare stedet for de rettferdiges skyld.

Gud var på jakt etter rettferdighet og ikke synd!

Abraham stoppet dessverre ved 10 rettferdige. Jeg tror at hvis han hadde gått ned til bare en rettferdig mann, ville Guds svar ha vært det samme, fordi Gud var på jakt etter rettferdighet og ikke synd!

Når Gud ikke var ute etter å ødelegge Sodoma og Gomorra, men spare de, hvor mye mer i dag. Gud har allerede straffet, dømt og sonet all verdens synd i Kristus Jesus (1. Joh.2.2).

1.Tessalonikerbrev 5.9: «For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus.»

På korset tømte Gud ut all sin vrede over synd på Kristus, slik at det ikke er noe mer av Guds ild og vrede igjen til oss. I dag dømmer ikke Gud oss ut ifra våre synder, fordi han har funnet rettferdigheten til det ene mennesket, Kristus Jesus ( Rom. 5.19 ). Så ikke la noen fortelle deg at Gud dømmer deg for dine synder og straffer deg med sykdom, pest, ulykker og konkurser.

Gud ville være urettferdig hvis han straffet de samme syndene to ganger, både i Jesu kropp og deretter i din. Han er ikke ute etter å dømme deg, men frelse, tilgi, velsigne og beskytte deg. Ikke fordi du fortjener det, men på grunn av Guds store nåde og kjærlighet.

Jesus ble dømt og straffet i vårt sted for at vi ved tro skulle få del i Hans rettferdighet (2.Kor.5.21 ). Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️ Se også vår hjemmeside: http://www.followjesus.no

Advertisement