Herlige møter i Latvia!

På bildet: Pastor Dmitriy Kiricenko i The Kingdom of God Church i Riga. Leder i Frelsesarmeen i Jelgava Jelena Veselova og evangelist Asbjørn Skjortnes.

Evangelist Asbjørn Skjortnes besøkte Frelsesarmeen i Riga og Jelgava i Latvia og The Kingdom of God Church i Riga fra 7.-8. mai 2022. Leder for Frelsesarmeen i Riga er Valerij Straykin og i Jelgave er Jelena Veselova leder.

Som kjent er Frelsesarmeens parole: « Soap, soup and salvation». Arbeidet er preget av et stort hjerte for de utslåtte. De når hjemløse med klær, mat og evangeliet. Frelsesarmeen i Riga driver også et rehabiliteringssenter for rusmisbrukere.

Pastorpar i The Kingdom of God Church i Riga er Dmitriy og Natalja Kiricenko. Denne menigheten har et stort hjerte for å nå ut til barnefamilier. Derfor fokuserer de på barne- og ungdomsarbeid. I tillegg har de et hjerte for å nå de utslåtte.

Møtet i Frelsesarmeen i Riga

På bildet: Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner frimodig evangeliet i Frelsesarmeen i Riga.

Lørdags ettermiddag forkynte Asbjørn ut i fra Matteus 1. 21: «Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder» og Johannes 3:17 «Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham» og Apostlenes gjerninger 2.21: «Men hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst».

Ut ifra disse versene forkynte han om hva det vil si å være frelst. Det betyr å bli født på nytt og bli et Guds barn. Da kommer du inn i Guds familie og blir Hans elskede sønn eller datter. Når du mottar Kristus ved troen, flytter Hans overflods liv inn i deg. Det er Hans frelsende, helbredende og kjærlighetsfulle liv. Midt i livets stormer kan du ha indre fred og et gjenopprettet fellesskap med Herren på grunnlag av Kristi forsoning. Helbredelse tilhører også deg fordi det greske ordet for frelse i Bibelen er sozo; som betyr utfri, bevare, redde fra farer, helbrede og gi oss liv.

Møtet i Frelsesarmeen i Jelgava.

På bildet: Mange kom med forventning til møtet i Jelgava.

Søndag formiddag forkynte Asbjørn ut ifra Romerbrevet Kapittel 1. vers 16. -17: ” For jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker. For i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro og til tro, som det står skrevet: Den som er rettferdig av tro skal leve.”

I evangeliet åpenbarer Gud sin rettferdighet av tro, ikke av gjerninger. For den rettferdige av tro skal leve. Evangeliet betyr de gode nyhetene om hva Jesus gjorde på korset. Han hang på korset som vår stedfortreder. Jesus tok vår plass, slik at vi skulle slippe å bli dømt for våre synder, men bli frelst.

Mange bruker hele sitt liv til å be om kraft, men evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Begrepet frelse er på gresk sozo, som betyr utfri, bevare, redde fra fare, helbrede og gi oss liv. Frelse omfatter hele menneskelivet med alle dets aspekter.

Jesaja 53. 1. sier:” Hvem trodde det budskapet vi hørte? For hvem ble Herrens arm åpenbart? “Herrens arm er Herrens kraft og den vil bli åpenbart for hver den som tror budskapet. Hvilket budskap skal vi tro på?

Jesaja 53. vers 4-5 sier: ” Sannelig det var våre sykdommer Han tok på seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom!”

Evangeliet, de gode nyheter er at Jesus tok våre overtredelser og synder slik at vi kunne ta imot tilgivelse og rettferdighetens gave. Og at Jesus tok våre sykdommer og smerter så vi kynne ta imot legedom og helse. Tro evangeliet, at alt er ferdig!

Møtet i The Kingdom of God Church i Riga.

Evangelist Asbjørn Skjortnes forkynner frimodig evangeliet i The Kingdom of God Church.

Søndag ettermiddag besøkte Asbjørn The Kingdom of God Church i Riga. Her forkynte han ut ifra Hebreerne 13.8: “Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.” Det Jesus gjorde i Bibelens dager, gjør Han for mennesker i dag. Hvis du vil høre, tro og handle på Hans Ord, vil du oppleve de samme undre i dag fordi Gud gjør ikke forskjell på folk. Kristi barmhjertighet, medfølelse og kjærlighet vil tilgi, helbrede og gjenopprette mennesker i dag. I møtet inspirerte Asbjørn til å nå nye mennesker med evangeliet, slik at flere menigheter kan bli etablert og mange mennesker bli nådd.

På bildene: I alle møtene ble mennesker frelst og helbredet

Guds store kjærlighet og nåde ble åpenbart i møtene. Som et resultat gav mange mennesker seg til kjenne at de ville omvende seg og ta imot Jesus Kristus, som sin personlige frelser og Herre. Syke vitnet også om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager. Herren bygger sin menighet i Latvia og Guds rike går frem med kraft.

Misjonsturer fremover:

Asbjørn og Gunlaug fortsetter sine misjonsturer til Kroatia, Bosnia-Herzegovina, Latvia og Estland. Be sammen med oss om at mange mennesker får høre de gode nyheter, Guds nådes evangelium til frelse og helbredelse. Slik at Guds rike har fremgang og flere menigheter blir etablert

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. ( Luk 16:9 ) Vi trenger din hjelp til å finansiere menighetsplantingen. Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte misjonsarbeidet så kan du gi din gave til:

Follow Jesus Ministries “Europe”

Bankgiro: 2220 0850258

Vippsnummer: 628839

Tusen takk for din økonomiske støtte og dine forbønner!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes

Advertisement