Hva med «ny vin i nye skinnsekker»?

«Ingen setter en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. For en slik lapp vil rive med seg et stykke av plagget, og riften blir verre. Man fyller heller ikke ny vin i gamle skinnsekker. For da revner sekkene, vinen renner ut, og sekkene blir ødelagt. Nei, man fyller ny vin i nye skinnsekker, da blir begge deler bevart» ( Matteus 9:16-17 ).

I flere år ble dette skriftstedet benyttet for å rettferdiggjøre behovet for å starte nye menigheter. Det man hevdet var at ny vin ikke kunne helles i gamle skinnsekker. Siden de påsto at de kom med den nye vinen, fornyelsen, det Gud gjorde i dag, kunne ikke dette få plass i de gamle tradisjonelle menighetene. Derfor ble dette skriftstedet hyppig sitert for å legitimere behovet for å grunnlegge nye, uavhengige menigheter.

Nå tror jeg virkelig på menighetsplanting, men grunnlaget for å plante nye menigheter må være å nå nye mennesker på nye steder og ikke bytting av stoler, slik vi har sett at mye av menighetsplantingen har vært i Norge. Vi så etter hvert at nye menigheter som ble startet i en opposisjon og opprør mot det bestående, i stedet for med et motiv om å nå nye mennesker, har blitt borte fra arenaen.

Samtidig så vi også menigheter som ble startet med et riktig motiv om å nå nye mennesker med evangeliet og disse menighetene består. Imidlertid handler ikke dette skriftstedet overhodet om menighetsplanting, men om Jesus som kom med en helt ny Pakt ( Matt 26:28 ).

Hvorfor handlet ikke Jesus i henhold til det gamle testamentets religiøse tradisjoner og forventninger?

Jesus sa at han hadde kommet for å gjøre noe nytt som ikke ville blande seg med den gamle pakt. Et nytt ukrympet tøystykke sydd på et gammelt plagg ville krympe første gang plagget ble vasket. Da ville det rive plagget i stykker, og riften bli verre. Dette illustrerte at Jesus ikke kom for å lappe på den gamle pakt, men å erstatte den med en helt ny ( Heb. 8:6-7 ).

Ny ufermentert vin, som ikke er gjæret ferdig, måtte settes inn i nye vinsekker for å tillate utvidelse av gasser produsert av den nye vinen. Det gamle testamentets lover kunne aldri strekke seg nok til å imøtekomme det nye testamentets sannheter om barmhjertighet og nåde. ( Heb.10:1-10 ).

Jesus satte oss fri fra Lovens bud og krav i den gamle pakt. Han erstattet den ved å legge ett nytt bud, kjærlighetsbudet i oss. Slik at vi nå i fra hjertet oppfyller alle Hans bud ved å vandre i kjærlighet, fordi kjærligheten er Lovens oppfyllelse ( Joh 13:34. Rom. 5:5 og 13:8-10 ).

I dag trenger ikke vi å gjøre som de skriftlærde og fariseerne gjorde ved å stole på sin egen rettferdighet for å bli akseptert av Gud. Jesus kom ikke for at vi skulle ofre oss for Ham, men for å gi seg selv som et offer for oss! Slik at vi kan bli fri fra syndens makt og ta imot et nytt liv, ja Hans rettferdighet av nåde ved tro og ikke egne gjerninger.

Takk Gud, for en ny pakt, et nytt bud, kjærlighets budet og Kristi rettferdighet ved tro og ikke gjerninger. Ønsker deg en velsignet dag! 😊❤️ Se også vår hjemmeside: http://www.followjesus.no