Herren bygger sin menighet i Bosnia-Herzegovina og Kroatia!

På bildet: Gunlaug og Asbjørn i Trebinje i Bosnia-Herzegovina.

Gunlaug og Asbjørn Skjortnes besøkte Trebinje i Bosnia – Herzegovina og Ploce og Dubrovnik i Kroatia fra 11.-13. mars 2022. Hensikten med besøket var å forkynne evangeliet slik at mennesker kommer til tro og å styrke menighetene.

Neno og Jelica Stankovic er pastorpar i The Word of Life Church i Dubrovnik i Kroatia og har også ansvaret for menighetsplantingene i Trebinje i Bosnia – Herzegovina og i Ploce i Kroatia. Dette er menighetsplanting som vi støtter økonomisk

På bildet: Gamlebyen i Dubrovnik

Menighetens visjon er å nå ikke troende med evangeliet og plante flere menigheter i dette området. Det er en stor glede for oss å være en del av dette arbeidet.

Dubrovnik er en vakker, gammel by på kysten av Adriaterhavet i Dalmatia, Kroatia. Byen ble grunnlagt i 639 og kalles ofte for Adriaterhavets perle. Den er regnet som en av de vakreste og best bevarte byene i Middelhavsområdet.

Under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia fra 1991 til 1999 ble Dubrovnik utsatt for et voldsomt bombardement. Dette skadet store deler av gamlebyen, til tross for at denne var helt uten militær betydning. Gamlebyen er i ettertid rehabilitert. Etter denne krigen som etterlot seg så mange ofre, er det fortsatt et stort behov for tilgivelse, kjærlighet og legedom både til sjel og kropp.

Det var i det samme området Dalmatia, som Titus forkynte evangeliet. Titus var en nær medarbeider til apostelen Paulus og han ble sendt til dette området for å forkynne evangeliet ( 2.Tim.4.10 ). Senere vendte Titus tilbake til Kreta, hvor han æres som den første lederen for menigheten på Kreta. Han døde i høy alder etter å ha fullført løpet.

På bildet: Asbjørn forkynner evangeliet i Ploce i Kroatia.

Fokuset i Asbjørn sin forkynnelse disse dagene, var Guds store kjærlighetsplan uti fra Efeserne 2.10. Alle mennesker er skapt og designet av Gud. Derfor er vi veldig verdifulle i Hans øyne. Vi er Hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Vi er skapt i Guds bilde for å dele Hans liv, kjærlighet, plan og hensikt. Og fordi vi kommer fra Gud, har vi også en åndelig lengsel etter Ham. Evigheten er lagt ned i menneskenes hjerter ( Forkynnerne 3.11 ).

Alle religioner har kommet til fordi mennesket lengter etter Gud. Menneskets hovedproblem er at vi er adskilt fra Gud på grunn av syndefallet, og Jesus Kristus er det eneste svaret på synde problemet. Han døde på korset og sto opp igjen. Jesus betalte straffen for alle menneskers synder og gjenopprettet relasjonen mellom Gud og menneskene. Adam og Evas opprør førte til at menneskene ble adskilt fra Gud, mens Kristus på korset forente Gud og mennesket igjen. Nå kan vi alle bli Guds barn ved troen på Kristus.

På bildet: Gunlaug underviser Guds Ord i The Word of Life Church i Dubrovnik.

Fokuset i Gunlaug sin undervisning var fra Ap. gj. 1.8. “Men dere skal få kraft når Den Hellige Åndkommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria oghelt til jordens ende.» Og fra Aplgj.2.4 « Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale på andre språk ettersom Ånden gav dem å forkynne.

Hensikten med å bli fylt av Den Hellige Ånd er å fortsette i Jesus sin tjeneste ved å nå mennesker med evangeliet, be for syke, kaste ut demoner og demonstrere Guds kraft og Guds herlighet på hvert et sted. Etter at de første kristne ble fylt av Den Hellige Ånd var det slutt på ventingen, men de begynte å tale i nye tungemål, de begynte å vitne og gjøre Guds gjerninger og evangeliet nådde nye mennesker og det ble plantet nye menigheter.

På bildene: Mange kom med forventning til møtene.

I løpet av denne helgen har flere mennesker omvendt seg og tatt imot Jesus som sin personlige frelser og syke har vitnet om momentane helbredelser fra ulike sykdommer og plager. Menighetene vokser og har blitt styrket i troen og Guds rike går frem i kraft!

Misjonsturer fremover:

Asbjørn og Gunlaug fortsetter sine misjonsturer til Kroatia, Bosnia- Herzegovina, Estland og Latvia.

Be sammen med oss om at mange mennesker får høre de gode nyheter, Guds nådes evangelium til frelse og helbredelse. Slik at Guds rike har fremgang og flere menigheter blir etablert

Bli en Misjonsvenn, partner!

Jesus sier: Bruk pengene, som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. ( Luk 16:9 ) Vi trenger din hjelp til å finansiere menighetsplantingen. Guds hjertesak er å nå de unådde med evangeliet. Gi din gave til misjonen og invester for himmelen i menneskers frelse! Ønsker du å støtte misjonsarbeidet så kan du gi din gave til Follow Jesus Ministries ”Europe” Bankgiro: 2220 0850258

Vippsnummer: 628839

Tusen takk for din økonomiske støtte og dine forbønner!

I Kristus for de unådde

Asbjørn og Gunlaug Skjortnes