En helt ny identitet!

Derfor om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. ”( 2 Kor.5:17 ) Som et resultat av at vi har blitt nye skapninger og fått en ny identitet, vil vi få et rett selvbilde. Vår selvfølelse blir gjenopprettet. Guds Ord sier: Se, alt er […]

Read More En helt ny identitet!

Lev livet i den nye pakt!

«For dette er pakten Jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter. Og Jeg vil være deres Gud, og de skal være Mitt folk.» (Heb.8.10) Hvilke lover er det Gud henviser til når han sier at Han vil legge sine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter? Det kan umulig være de […]

Read More Lev livet i den nye pakt!

Kristenliv eller død religion?

Det var en herlig tid i menigheten i Galatia under Paulus sin virksomhet. Møtene var preget av en klar Kristus forkynnelse og Åndens frihet. Herren stadfestet sitt ord med tegn og under (Gal 3:5). Men da Paulus kom tilbake til menigheten etter å ha vært borte en stund, var den ikke til å kjenne igjen. […]

Read More Kristenliv eller død religion?

Bønn som er virksom og utretter mye!

«Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.» (Jak. 5.16). Gjennom flere år har jeg erfart at oppriktige kristne sender inn sine bønneemner til mennesker de ser opp til som store Guds menn og kvinner, såkalte bønnekrigere, eller til førbønnsprogrammer på kristne TV- stasjoner. Selv om vi har ulike tjenester og ansvarsområder, ulike gaver […]

Read More Bønn som er virksom og utretter mye!

Sekterisme eller folkebevegelse?

Politikk har aldri skapt vekkelse, men vekkelse har forandret politikken. Det er ikke slik at kristne verdier endrer menneskers hjerter. Hjertene kan kun endres gjennom den nye fødselen, ved at mennesker tar imot Jesus Kristus som sin Frelser og Herre og får et nytt liv. Så vår første prioritering som kristne bør være å nå […]

Read More Sekterisme eller folkebevegelse?

Politikk vs evangeliet!

Vi finner ingen steder i Det Nye Testamentet, hverken i Jesu tjeneste eller hos Apostlene, der de hadde en politisk agenda i sin formidling av budskapet. Selv når disiplene forsøkte å få Jesus til å bli involvert i politikk angående gjenopprettelsen av riket for Israel, svarte Jesus dem tydelig og klart: «Det er ikke deres […]

Read More Politikk vs evangeliet!